koronavirus reality

Překvapivý faktor, který může zlevnit ceny nemovitostí

Očekávalo se, že koronavirová pandemie výrazně ovlivní trh s nemovitostmi a jejich ceny konečně půjdou dolů. Tento scénář však nenastal a zlevnily jen nájmy, a to pouze v Praze. Existuje však jedna skutečnost, kterou málokdo vzal v potaz a která může s kartami na realitním trhu výrazně zamíchat.

Koronavirus se výrazně dotkl každodenního života většiny z nás. Zasáhl i do sféry podnikání a firmy byly ze dne na den nuceny přejít k digitalizaci a práci na dálku. A mnohé s překvapením zjistily, že spousta pracovních pozic nevyžaduje každodenní přítomnost v kanceláři. Specialisté z firmy MEEET odhadují, že právě tento faktor může mít výrazný dopad na trh s nemovitostmi.

Rozmělnění poptávky po bytech

Životy mnoha lidí se v minulých letech odvíjely v rámci následujícího scénáře. Vystudovali školu a zjistili, že v jejich malém okresním městě není příliš zajímavé pracovní uplatnění. Aby mohli realizovat svůj kariérní sen, museli za prací do Prahy nebo do Brna. Což mělo za následek zvýšení počtu obyvatel těchto dvou metropolí. Tento příliv obyvatelstva a rovněž pomalé tempo výstavby nových bytů zapříčinil výrazný růst cen nemovitostí v těchto městech a jejich okolí.

To by se do budoucna mohlo změnit. Řada společností uvažuje, že by pro některé pracovní pozice homeoffice ponechala trvale. Firmy by tak ušetřily peníze za nájem rozlehlých kanceláří a mohly by tak podnikat na mnohem menším prostoru.

Tento trend má rovněž šanci masivně změnit trh s bydlením. Ne všichni, kdo v Praze a Brně žijí, si zdejší život užívají. Mnozí by preferovali bydlet v jiné části republiky, ale jsou nuceni setrvávat ve velkoměstě kvůli své práci.

Někteří odpůrci homeoffice tvrdí, že lidé potřebují každodenní sociální kontakt se svými kolegy. Je pravda, že pro některé zaměstnance by remote spolupráce byla utrpením, protože by se cítili osaměle. Existuje však nemalý počet lidí, kteří by se spokojili s dojížděním do zaměstnání třeba jednou týdně, a po zbytek času by preferovali pracovat z pohodlí a klidu svého domova. Tento styl spolupráce by mohl oslovit zaměstnance introvertní povahy, nebo lidi, kteří jsou náchylnější ke zvukovým vjemům a v open space se špatně soustředí kvůli častému vyrušování.

Tisíc lidí, tisíc chutí – praví známé pořekadlo. Toto by se dalo vztáhnout i na typy lidí, žijících v českých velkoměstech. Mnozí z nich by vzrušující život v Praze či Brně, kde se pořád něco děje, nevyměnili za nic na světě.

Pak je tu však další početná skupina lidí, kteří mají jiné osobnostní založení. Po práci si raději odpočinou doma u seriálu, nebo vyrazí na kolo do přírody. Časté chození do společnosti jim nic neříká a mají rádi klid a setkávání v užším okruhu přátel. Tyto lidi většinou velkoměstský život obtěžuje a s chutí by jej vyměnili za bydlení v poklidnějším prostředí. Přestěhovat se však nemůžou, protože by tím ztratili své zajímavé zaměstnání a museli by se spokojit s nudnější a hůře placenou prací v malém městě.

Tento model lze pozorovat kupříkladu na lidech, kteří vystudovali Univerzitu Palackého v Olomouci. Drtivá většina absolventů si k Olomouci vybudovala vřelý vztah a dokázali by si zde představit svůj budoucí život. Bohužel pracovní uplatnění je zde poněkud omezené, proto tito mladí lidé houfně odchází do Prahy a Brna.

Díky homeoffice by výkon práce nebyl podmíněn nutností bydlet v dojezdové vzdálenosti od firmy. Pro spoustu nedobrovolných obyvatel velkoměst by to znamenalo možnost bydlet, kde chtějí – tzn. žít třeba v Olomouci, Ostravě či na moravském venkově, ale pracovat pro pražskou nebo brněnskou firmu. Poptávka po nemovitostech by se rozmělnila po širším území České republiky. Znamenalo by to úbytek poptávky po bytech v Praze a Brně a tím pádem i snížení cen nemovitostí v těchto městech. S tím by sice ruku v ruce mohlo jít mírné zvýšení cen nemovitostí v regionech, které by však bylo nepatrné vzhledem k počtu českých měst, které si zaměstnanec potenciálně může vybrat k žití.

Úspora pro firmy                                                 

Možnost vzdálené spolupráce by byla velkou výhodou hlavně pro firmy. Znamenala by úspory na nájmu i mzdách. Firma by tak mohla zaměstnávat třeba sto zaměstnanců, ale podnikat klidně na rozloze 60 m2. Rovněž by se zvýšil rádius vyhledávání vhodných zaměstnanců. Díky remote spolupráci by mohla firma oslovit profesionály z území celé České republiky a zvolit takové zaměstnance, kteří jim budou vyhovovat svými dovednostmi i mzdovými nároky.

Firma MEEET potvrzuje, že firmy nyní projevují vyšší zájem o menší a flexibilnější kancelářské prostory. Tento konfigurátor nemovitostí totiž dokáže podnikateli najít kancelářský prostor přesně na míru jeho potřebám. Podnikatel si zadá své parametry do nejmenších detailů (rozloha, lokalita, vzdálenost od metra, výhled, možnost parkování, atd.). Konfigurátor MEEET mu vyhledá nejvhodnější nemovitost.

Dá se očekávat, že v budoucnu se bude zmenšovat plocha kancelářských prostor a majitelé firem budou mít vyšší nároky na flexibilitu kanceláří a podnikatelské řešení na míru.

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *